Izrada specijalnih alata

U okviru preduzeća posluje alatnica za izradu alata, kako za sopstvene tako i za potrebe klijenata.
- Alatnica je opremljena savremenim mašinama za obradu metala.
- Garancija kvaliteta izrade alata je angažovanje visokostručnih kadrovi sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.
- Nudimo mogućnost konstruisanja, izrade alata i brizganja plastičnih pozicija na osnovu dostavljenog uzorka.