TERMOMANOMETAR Φ80 mm


TMM 001
Termomanometar Φ80 mm
0-120° C / 0-4 bar,
R 1 / 2 ''