MJERNO-REGULACIONA TEHNIKA


MJERILA PRITISKA:
manometri, vakuummetri, manovakuummetri, kontaktni manometri

MJERILA TEMPERATURE:
štapni termometri, kapilarni termometri, bimetalni termometri, kontaktni termometri

TERMOMANOMETRI

IZRADA MJERILA PO SPECIJALNIM ZAHTJEVIMA KUPACA.

- Mjerila posjeduju Certifikate o usklađenosti mjeriteljskih osobina sa međunarodnim standardima.

MANOMETRI


MM 001 - Manometri za pripremne grupe (4)

Manometri fi 63

MM 010 - Manometar fi 80 mm (Metalno kuciste) - 01

Manometri fi 80

MM 013-i - Manometar fi 100 mm (kuciste INOX) 1

Manometri fi 100

MM 019-i - Manometar fi 150 mm (sve INOX) (1)

Manometri fi 150

_0001_GMM 007 - Glicerinski manometar fi 80 mm (2)

Glicerinski manometri

Manometar ALFA (1)

Alfa manometar

TERMOMETRI


BT 63 - Bimetalni termometar fi 63 mm L50 mm (1)

Bimetalni termometri

SRT 003 - Stakleni ravni termometar

Stakleni alkoholni termometri

Termometar ALFA (1)

Alfa termometar

MJERILA TEMPERATURE
štapni termometri, kapilarni termometri, bimetalni termometri, kontaktni termometri
PREČNICI (mm) : Ø 63, Ø 80, Ø 100, Ø 150
GRANIČNE TEMPERATURNE VRIJEDNOSTI :
40 do 350 C (mogućnost izrade svih mjernih opsega unutar ovih graničnih vrijednosti temperature)
DUŽINA ŠTAPA - SONDE : do 1000 mm
PRIKLJUČAK ZA MONTAŽU : po zahtjevu
DUŽINA KAPILARNOG VODA : do 20 m

TERMOMANOMETAR


TMM 001 - Termomanometar (1)

Termomanometar