MJERNO-REGULACIONA TEHNIKA


MJERILA PRITISKA:
manometri, vakuummetri, manovakuummetri, kontaktni manometri

MJERILA TEMPERATURE:
štapni termometri, kapilarni termometri, bimetalni termometri, kontaktni termometri

TERMOMANOMETRI

IZRADA MJERILA PO SPECIJALNIM ZAHTJEVIMA KUPACA.

- Mjerila posjeduju Certifikate o usklađenosti mjeriteljskih osobina sa međunarodnim standardima.

MANOMETRI


Manometri fi 63

Manometri fi 80

Manometri fi 100

Manometri fi 150

Glicerinski manometri

Alfa manometar

TERMOMETRI


Bimetalni termometri

Stakleni alkoholni termometri

Alfa termometar

MJERILA TEMPERATURE
štapni termometri, kapilarni termometri, bimetalni termometri, kontaktni termometri
PREČNICI (mm) : Ø 63, Ø 80, Ø 100, Ø 150
GRANIČNE TEMPERATURNE VRIJEDNOSTI :
40 do 350 C (mogućnost izrade svih mjernih opsega unutar ovih graničnih vrijednosti temperature)
DUŽINA ŠTAPA - SONDE : do 1000 mm
PRIKLJUČAK ZA MONTAŽU : po zahtjevu
DUŽINA KAPILARNOG VODA : do 20 m

TERMOMANOMETAR


Termomanometar