MANOMETRI Φ80 mm


MM 007 - Manometar fi 80 mm
(plastično kućište)
(radijalni priključak)
MM 007 - Manometar fi 80 mm
(metalno kućište)
(radijalni priključak)
MM 010 - Manometar fi 80 mm
(plastično kućište)
(aksijalni priključak)
MM 010 - Manometar fi 80 mm
(metalno kućište)
(aksijalni priključak)