MESINGANE SABIRNICE


Mesingana strujna sabirnica 2 / 6
Šifra artikla: 100021
Mesingana strujna sabirnica 2 / 8
Šifra artikla: 100022
Mesingana strujna sabirnica 2 / 12
Šifra artikla: 100023
Mesingana strujna sabirnica 2 / 16
Šifra artikla: 100024
Mesingana strujna sabirnica 2 / 18
Šifra artikla: 100025
Mesingana sabirnica izolovana na šinu
6 x 9 / 8
Šifra artikla: 941001
Mesingana sabirnica izolovana na šinu
6 x 9 / 13
Šifra artikla: 941002
Mesingana sabirnica
6 x 9 mm    1m
Šifra artikla: 941018
Mesingana sabirnica
8 x 12 mm    1m
Šifra artikla: 941019
Mesingana sabirnica sa nosačem
6 x 9 / 8
Šifra artikla: 941003
Mesingana sabirnica sa nosačem
6 x 9 / 10
Šifra artikla: 941004
Mesingana sabirnica sa nosačem
6 x 9 / 14
Šifra artikla: 941005
Mesingana sabirnica sa nosačem
6 x 9 / 16
Šifra artikla: 941006
Mesingana sabirnica sa nosačem
8 x 12 / 6
Šifra artikla: 941007
Mesingana sabirnica sa nosačem
8 x 12 / 8
Šifra artikla: 941008
Mesingana sabirnica sa nosačem
8 x 12 / 12
Šifra artikla: 941035
Mesingana sabirnica sa nosačem
8 x 12 / 14
Šifra artikla: 941009
Mesingana sabirnica sa nosačem
8 x 12 / 16
Šifra artikla: 941010
Mesingana sabirnica sa nosačem
12 x 18 / 1 + 4
Šifra artikla: 941011
Mesingana sabirnica sa nosačem
12 x 18 / 1 + 8
Šifra artikla: 941012
Mesingana sabirnica sa nosačem
12 x 18 / 1 + 12
Šifra artikla: 941013
Mesingana sabirnica sa nosačem
12 x 18 / 1 + 16
Šifra artikla: 941014
Mesingana sabirnica sa nosačem
12 x 18 / 1 + 24
Šifra artikla: 941015
Mesingana sabirnica sa nosačem
12 x 18 / 1 + 32
Šifra artikla: 941016
Mesingana sabirnica sa nosačem
12 x 18 / 1 + 48
Šifra artikla: 941017